Regulamin VIII Ogólnopolskiego Rodzinnego Pikniku Biegowego - Głowno 2019

1. Opis i cel imprezy

Przedsięwzięcie to zrodziło się na kanwie zorganizowanego spontanicznie w roku 2012 w ramach ogólnopolskiej akcji Polska Biega, I Majowego Rodzinnego Pikniku Biegowego. Jego inicjatorem był działający w Głownie - wówczas jeszcze nieformalnie - Klub Biegacza. Wydarzenie to przyciągnęło wówczas na teren rekreacyjny nad głowieńskim zalewem całe rodziny – kilkaset osób. Wystartowało ponad 200 zawodników w wieku od 2 do 54 lat. Impreza ta połączyła pokolenia i na trwałe wpisała się kalendarz mieszkańców Głowna.

Celem imprezy jest propagowanie sportu/biegania jako formy aktywnej rekreacji rodzinnej, integracja wielopokoleniowa, wzmacnianie więzi rodzinnych, promowanie zdrowego stylu życia poprzez sport i profilaktyka przeciwalkoholowa. Udział w biegu jest bezpłatny. Rodzinne bieganie w Głownie nie jest tylko sportową rywalizacją, ale przede wszystkim doskonałym sposobem na rodzinne, aktywne spędzanie wolnego czasu, na rodzinną, wielopokoleniową rekreację. To sposób na wzmacnianie więzi rodzinnych i propagowanie zdrowego stylu życia.

2. Organizator.

Gmina Miasta Głowno
Partnerzy: SP Nr 1 w Głownie, MOK Głowno, ZHR Głowno.

3. Termin i miejsce.

9 czerwca 2019 r. , bieżnia boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Głownie.
Biuro zawodów zlokalizowane na terenie przyległym do boiska.

Zapisy drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza na www.piknikbiegowy.glowno.pl od dnia 20 maja 2019 r. do dnia 5 czerwca 2019 r. oraz w dniu imprezy tj. 9 czerwca 2019 r. w Biurze Zawodów w godz. od 8.00 do:
• godz. 10.40 - dla Kategorii – Dzieci do lat 3 (roczniki 2019 – 2016)
• godz. 11.00 - dla Kategorii – Dzieci 4-5 lat (roczniki 2015-2014)
• godz. 11.15 - dla Kategorii – Dzieci 6-7 lat (roczniki 2013-2012)
• godz. 11.40 - dla Kategorii – Dzieci 8-10 lat (roczniki 2011-2009)
• godz. 11.55 - dla Kategorii – Dzieci 11-13 lat (roczniki 2008-2006)
• godz. 12.30 - dla Kategorii – Młodzież 14-15 lat (roczniki 2005-2004)
• godz. 13.00 - dla Kategorii – Młodzież 16-19 lat (roczniki 2003-2000)

UWAGA: Zawodnicy zarejestrowani drogą elektroniczną odbierają numery startowe i przekazują oświadczenia w dniu imprezy w Biurze Zawodów w godzinach określonych powyżej dla właściwej kategorii wiekowej. Każda z siedmiu kategorii startowych będzie miała oddzielne stanowisko zapisów i weryfikacji zawodników w Biurze Zawodów.

UWAGA: Warunkiem dopuszczenia zawodnika do rywalizacji biegowej w odpowiedniej dla niego kategorii wiekowej, jest dostarczenie do Biura Zawodów oświadczenia, których wzory dostępne są na stronie www.piknikbiegowy.pl - oświadczenie biegacza, oświadczenie rodzica/opiekuna biegacza.

Ww. oświadczenia zawierają również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO.

Start pierwszej kategorii ok. godz. 11.10.

Start i meta oraz biuro zawodów zlokalizowane zostaną na boisku wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Głownie (plac Reymonta 2)

4. Kategorie wiekowe i dystanse.

W tegorocznej edycji konkurencje biegowe rozegrane zostaną na bieżni boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Głownie w siedmiu kategoriach z podziałem na kobiety i mężczyzn, dziewczęta i chłopców.

Kategorie biegowe podzielone zostały według rocznika urodzenia. I tak:

1. Kategoria – Dzieci do lat 3 (roczniki 2019 – 2016) rywalizować będą na dystansie ok. 100 m, (niedopuszczalna nadmierna pomoc rodzica (ciągnięcie, noszenie itp.)
2. Kategoria – Dzieci 4-5 lat (roczniki 2015-2014) - na dystansie ok. 280 m,
3. Kategoria – Dzieci 6-7 lat (roczniki 2013-2012) – na dystansie ok. 280 m,
4. Kategoria – Dzieci 8-10 lat (roczniki 2011-2009) – na dystansie ok. 560 m,
5. Kategoria – Dzieci 11-13 lat (roczniki 2008-2006) – na dystansie ok. 840 m,
6. Kategoria – Młodzież 14-15 lat (roczniki 2005-2004) – na dystansie ok. 1120 m,
7. Kategoria – Młodzież 16-19 lat (roczniki 2003-2000) – na dystansie ok. 1120 m,
Uwaga: od kat. 2 do 7 uczestnicy biegają samodzielnie – bez pomocy z zewnątrz (dyskwalifikacja z biegu).

6. Zgłoszenia.

Zgłoszenia uczestników z całej Polski będą przyjmowane drogą internetową za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego na stronie www.piknikbiegowy.glowno.pl od dnia 20 maja 2019 roku do dnia 5 czerwca 2019 r. oraz w dniu imprezy tj. 9 czerwca 2019 r. w Biurze Zawodów w godzinach pracy biura dla danej kategorii wiekowej – patrz punkt 3 niniejszego regulaminu. Udział w biegu jest bezpłatny.

Przypisanie do konkretnej kategorii biegu nastąpi automatycznie w zależności od wieku (decyduje rok urodzenia). Weryfikacja zawodników zarejestrowanych elektronicznie, odbiór oświadczeń oraz wydawanie numerów startowych odbędzie się w dniu zawodów tj. 9 czerwca 2019 r. w Biurze Zawodów w godzinach pracy biura dla danej kategorii wiekowej – patrz punkt 3 niniejszego regulaminu.
UWAGA: każda z ośmiu kategorii startowych będzie miała oddzielne stanowisko zapisów i weryfikacji zawodników w Biurze zawodów.

7. Nagrody.

W każdej kategorii prowadzona będzie osobna klasyfikacja dla dziewcząt i chłopców/kobiet i mężczyzn.
Nagrody otrzymają:
- w kategorii dzieci do lat 3 (w obu klasyfikacjach – gadżety promocyjne miasta Głowna dla wszystkich dzieci),
- w pozostałych kategoriach za trzy pierwsze miejsca (w obu klasyfikacjach – puchary za I, II, III miejsce)
Organizator przygotuje również 320 pamiątkowych medali dla uczestników rywalizacji biegowej.

8. Postanowienia końcowe

- Udział w biegu jest bezpłatny.
- Biegi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
- Organizator zapewnia zawodnikom posiłek regeneracyjny (baton + sok) w okolicach mety.
- Organizator nie ubezpiecza zawodników.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ponoszą osobistą odpowiedzialność za wszystkie działania lub zaniechania skutkujące naruszeniami dóbr lub praw innych osób. Uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.
- Przyjęcie numeru startowego i podpisanie oświadczenia uczestnika / opiekuna uczestnika wiąże się z akceptacją warunków regulaminu.
- Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w RODO. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Głowna.

ZAPRASZAMY!

BAW SIĘ Z NAMI RODZINNIE!

Wykorzystano szablon: flankerds.com