Regulamin VI Ogólnopolskiego Rodzinnego Pikniku Biegowego - Głowno 2017

1. Opis i cel imprezy

Przedsięwzięcie to zrodziło się na kanwie zorganizowanego spontanicznie w roku 2012 w ramach ogólnopolskiej akcji Polska Biega, I Majowego Rodzinnego Pikniku Biegowego. Jego inicjatorem był działający w Głownie - wówczas jeszcze nieformalnie - Klub Biegacza. Wydarzenie to przyciągnęło wówczas na teren rekreacyjny nad głowieńskim zalewem całe rodziny – kilkaset osób. Wystartowało ponad 200 zawodników w wieku od 2 do 54 lat. Impreza ta połączyła pokolenia i na trwałe wpisała się kalendarz mieszkańców Głowna. W dotychczasowych czterech edycjach pikniku (lata 2012, 2013, 2014, 2015, 2016) wzięło udział ponad 2500 uczestników.

Celem imprezy jest propagowanie sportu/biegania jako formy aktywnej rekreacji rodzinnej, integracja wielopokoleniowa, wzmacnianie więzi rodzinnych, promowanie zdrowego stylu życia poprzez sport i profilaktyka przeciwalkoholowa. Udział w biegu jest bezpłatny. Rodzinne bieganie w Głownie nie jest tylko sportową rywalizacją, ale przede wszystkim doskonałym sposobem na rodzinne, aktywne spędzanie wolnego czasu, na rodzinną, wielopokoleniową rekreację. To sposób na wzmacnianie więzi rodzinnych i propagowanie zdrowego stylu życia. Sportowym zmaganiom towarzyszą atrakcje dla dzieci w postaci specjalnie przygotowanych na tę okazję animacji i konkursów.

2. Organizator.

Gmina Miasta Głowno Gmina Miasta Głowno, Klub Sportowy „Głowno w biegu”
Partnerzy: MOK Głowno, MZK Głowno, Młodzieżowa Rada Miejska w Głownie, ZHR Głowno.

3. Termin i miejsce.

11 czerwca 2017 r. Zapisy dopuszczone w dniu imprezy w godz. 8.00-10.30.
Start I kategorii ok. godz. 11.15

Start i meta oraz biuro zawodów – na miejskim terenie rekreacyjnym przy ul. Zgierskiej 8/10 nad zalewem Mrożyczka)

4. Kategorie wiekowe i dystanse.

W tegorocznej edycji konkurencje biegowe rozegrane zostaną w sąsiedztwie i wokół zalewu Mrożyczka w ośmiu kategoriach z podziałem na kobiety i mężczyzn, dziewczęta i chłopców.

Kategorie biegowe podzielone zostały według rocznika urodzenia. I tak:
1. Kategoria – Dzieci do lat 3 (roczniki 2017 – 2014) rywalizować będą na dystansie ok. 100 m,
2. Kategoria – Dzieci 4-5 lat (roczniki 2013-2012) - na dystansie ok. 250 m,
3. Kategoria – Dzieci 6-7 lat (roczniki 2011-2010) – na dystansie ok. 250 m,
4. Kategoria – Dzieci 8-10 lat (roczniki 2009-2007) – na dystansie ok. 500 m,
5. Kategoria – Dzieci 11-13 lat (roczniki 2006-2004) – na dystansie ok. 750 m,
6. Kategoria – Młodzież 14-16 lat (roczniki 2003-2001) – na dystansie ok. 1150 m,
7. Kategoria – Młodzież 17-19 lat (roczniki 2000-1998) – na dystansie ok. 1150 m,
8. Kategoria OPEN powyżej (18 lat) – na dystansie ok. 4.750 m

6. Zgłoszenia.

Zgłoszenia uczestników z całej Polski będą przyjmowane drogą internetową za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego na stronie www.piknikbiegowy.glowno.pl do dnia 5 czerwca 2017 r. oraz w dniu zawodów tj. 11 czerwca 2017 r. w Biurze Zawodów na terenie rekreacyjnym przy ul. Zgierskiej 8/10 w godzinach od 8.00 do 10.30.
Udział w biegu jest bezpłatny.
Przypisanie do konkretnej kategorii biegu nastąpi automatycznie w zależności od wieku (decyduje rok urodzenia) Biegi rozegrane zostaną z podziałem na chłopców i dziewczęta (z wyjątkiem kategorii gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej i open). Zgłoszenia zawodników przyjmowane będą również w dniu zawodów w Biurze zawodów w godzinach od 8.00 do 10.30. W tych samych godzinach w biurze zawodów odbywać będzie się również weryfikacja zawodników zarejestrowanych elektronicznie oraz wydawanie numerów startowych.
UWAGA: każda z ośmiu kategorii startowych będzie miała oddzielne stanowisko zapisów i weryfikacji zawodników w Biurze zawodów.

7. Nagrody.

W każdej kategorii prowadzona będzie osobna klasyfikacja dla dziewcząt i chłopców/kobiet i mężczyzn. Nagrody otrzymają:
- 3 pierwsze miejsca w kategorii dzieci do lat 3 (w obu klasyfikacjach – pamiątkowe równorzędne statuetki)
- 3 pierwsze miejsca w kategoriach dzieci 4-5 lat oraz 6-7 lat (w obu klasyfikacjach – statuetki za I, II, III miejsce)
- W pozostałych kategoriach za trzy pierwsze miejsca (w obu klasyfikacjach) - puchary za I, II i III miejsce.
Organizator przygotuje również 400 pamiątkowych medali.

8. Postanowienia końcowe

- Udział w biegu jest bezpłatny.
- Biegi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
- Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodzica na udział w zawodach zawierające oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu. Zawodnicy pełnoletni zaś, muszą podpisać oświadzcene o braku przeciwwskazań do udziału w biegu. Wzory oświadczeń dostępne są na stronie www.piknikbiegowy.pl, oświadczenie biegacza, oświadczenie rodzica.
- Organizator zapewnia zawodnikom posiłek regeneracyjny (baton + woda – młodzież i dorośli, a dla dzieci - baton + sok) w okolicach mety.
- Organizator nie ubezpiecza zawodników.
- Przyjęcie numeru startowego wiąże się z akceptacją warunków regulaminu.
- Pomiar czasu prowadzony będzie tylko dla pierwszych trzech zawodników w kategorii OPEN.
- Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Organizator.


ZAPRASZAMY!

BAW SIĘ Z NAMI RODZINNIE!

Wykorzystano szablon: flankerds.com